صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس : تهران ، خیابان اسکندری شمالی، خیابان فرصت شیرازی، ساختمان  شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ط 5 ، معاونت پژوهش و فناوری ، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

پست الکترونیکی:ifi6@iauctb.ac.ir

تلفکس: 66925011

تلفن: 66423021