صفحه اصلی > محورهای جشنواره
.: محورهای جشنواره

  • شیمی ، مهندسی شیمی، مواد، نفت ، مهندسی پلیمر
  • مکانیک  و مکاترونیک
  • برق (الکترونیک ، قدرت ، مخابرات ، کنترل)
  • کامپیوتر و رباتیک
  • عمران و تأسیسات
  • مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی
  • علوم پزشکی (پزشکی ، داروسازی و دامپزشکی)
  • کشاورزی و منابع طبیعی
  • صنایع غذایی
  • دانش آموزی سما