صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ برگزاری جشنواره :

13 ، 14 و 15 اردیبهشت ماه سال 1396

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اختراعات :

15 فروردین ماه سال 1396