| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم: پرداخت کمک هزینه به اختراعات پذیرفته شده در فرآیند داوری

جهت فراهم سازی زمینه حضور فعال مخترعان ، واحد های دانشگاهی می توانند با رعایت صرفه جوئی به ارای هر مخترع که اختراع ایشان در فرآیند داوری پذیرفته شود حد اکثر مبلغ 4/000/000 ریال (چهارمیلیون ریال ) از ردیف 3-12 (مطابق بخشنامه 70/456248 مورخ 91/12/22 ) اعتبار پژوهشی سال 1396 برای پرداخت هزینه های مربوط به ثبت نام ، ایاب و ذهاب ، اسکان ، غرفه نمایشگاهی و تبلیغات برداشت کنند.
بازگشت1395/10/30
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !