| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهم: پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت در جشنواره

کلیه شرکت کنندگان جهت ثبت نام در جشنواره
مبلغ : 500/000 ریال به شماره حساب سیبا بانک ملی : 0110959578001 واریز نمایند و تصویر فیش واریزی را در سامانه ثبت نام ارسال نمایند.
بازگشت1395/10/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !